Project Description

Ακίνητη Προσθετική

Τα φυσικά δόντια μπορούν να χαθούν από διάφορους λόγους. Οι βασικότεροι είναι: η τερηδόνα, η περιοδοντίτιδα και τα ατυχήματα. Εδώ έρχεται η ακίνητη προσθετική.

Η απώλεια των φυσικών δοντιών έχει επιπτώσεις τόσο τοπικά (δηλαδή στο στόμα) όσο και στην γενική υγεία του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό τα δόντια που χάνονται πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.

Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο αισθητικά αλλά και λειτουργικά: στη μάσηση, την ομιλία, τη σύγκλειση και λειτουργία των γνάθων, αλλά ακόμα και στη γενική υγεία.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προσθετικών μεθόδων και υλικών.

Αν θέλαμε να κάνουμε μια βασική ταξινόμηση των διαφόρων τεχνικών θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε τρείς ομάδες:

  • ακίνητη προσθετική, δηλαδή γέφυρες

  • κινητές οδοντοστοιχίες (ολικές ή μερικές)

  • εργασίες στηριζόμενες σε εμφυτεύματα

Καλέστε στα τηλέφωνα 2414003861 – 6979221864 για Διαγνωστικό Ραντεβού στο οδοντιατρείο στη Λάρισα ώστε μετά τη λήψη λεπτομερούς κλινικής εικόνας του στόματός σας να συζητηθούν όλες οι δυνατές λύσεις.

Γέφυρες

  • «Γέφυρα» αποκαλούμε μία ακίνητη προσθετική εργασία που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον γειτονικά φυσικά δόντια – στηρίγματα.

  • Οι γέγυρες είναι σταθερά κολλημένες στα φυσικά δόντια, σε αντίθεση με τις κινητές οδοντοστοιχίες, οι οποίες αφαιρούνται και επανατοποθετούνται στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή.

Ακίνητη προσθετική και οδοντικά εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα, αποτελούνται από τιτάνιο και με μία ειδικά κατεργασμένη εξωτερική επιφάνεια, είναι υποκατάστατα της οδοντικής ρίζας και εμφυτεύονται μέσα στη γνάθο στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα φυσικά δόντια έχουν εξαχθεί. Σήμερα αποτελούν τον πιο σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο για την αντικατάσταση των φυσικών δοντιών που χάθηκαν.Τα οδοντικα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στηρίγματα, στη θεση των ελειπόντων δοντιών και να αποτελέσουν είτε μόνα τους είτε σε σύνδεση με φυσικα δοντια στηρίγματα σε ενδεχόμενη ακίνητη προσθετική εργασία.

Στεφάνες

Στεφάνηκορώνα) ονομάζουμε μία θήκη που κατασκευάζεται στο εργαστήριο και συγκολλάται στο φυσικό δόντι, καλύπτοντάς το εντελώς.

Οι περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυται η τοποθέτηση στεφάνης είναι συνήθως οι εξης:

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες είναι αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα απ’ όλα τα άλλα είδη στεφανών (οι γνωστές θήκες πορσελάνης). Αποτελούνται από έναν μεταλλικό σκελετό ο οποίος καλύπτεται εξολοκλήρου με κεραμικό υλικό (πορσελάνη). Οι στεφάνες αυτού του τύπου έχουν καλή αισθητική, μεγάλη αντοχή και ευρύ φάσμα εφαρμογών (πρακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε περίπτωσή χρειάζεται τοποθέτηση στεφάνης). Μειονέκτημα των μεταλλοκεραμικών στεφανών είναι η παρουσία μεταλλικού σκελετού, ο οποίος αν και καλύπτεται εντελώς με πορσελάνη προσδίδει μια σχετική αδιαφάνεια στην τελική αποκατάσταση, ιδίως στο σημείο του αυχένα (δηλαδή κοντά στα ούλα).

Συνήθως, ένας εξειδικευμένος οδοντοτεχνίτης, σε ένα καλά εξοπλισμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μπορεί να ξεπεράσει αυτό το μειονέκτημα. Πάντως, εάν κάποιος έχει ιδιαίτερα υψηλές αισθητικές απαιτήσεις είναι καλύτερο να προτιμήσει μια ολοκεραμική στεφάνη.

Οι ολοκεραμικές είναι νέου τύπου στεφάνες, απαλλαγμένες από μεταλλικό σκελετό. Οι ολοκεραμικές στεφάνες φέρουν έναν πορσελάνινο σκελετό ο οποίος καλύπτεται με ειδικού τύπου κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού σκελετού χαρίζει ανυπέρβλητη αισθητική και φυσικότητα σε αυτές τις αποκαταστάσεις, οι οποίες μπορούν πλέον να μιμηθούν την διαφάνεια και τον ιριδισμό του φυσικού δοντιού. Μειονέκτημα είναι το υψηλότερο κόστος και η σχετικά μειωμένη αντοχή τους, σε σύγκριση με τα άλλα είδη στεφανών. Οι ολοκεραμικές στεφάνες δεν ενδείκνυνται για όλες τις περιπτώσεις π.χ. όταν υπάρχουν συγκλεισιακά προβλήματα ή ασκούνται ιδιαίτερα έντονες μασητικές πιέσεις, προτιμούμε τις μεταλλοκεραμικές. Πάντως, όταν τηρούνται οι κανόνες και τοποθετούνται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη, οι ολοκεραμικές εργασίες έχουν πολύ καλή συμπεριφορά στο χρόνο και εξαιρετική αισθητική απόδοση.

Διαδικασία κατασκευής γέφυρας ή στεφάνης

Η διαδικασία τοποθέτησης μια στεφανης και κατ’ επέκταση μια γέφυρας είναι ανώδυνη και σχετικά απλή, απαιτεί όμως 3-5 επισκέψεις. Σε πρώτη φάση γίνεται η αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δόντια (σε πολύ κατεστραμμένα δόντια μπορεί να χρειαστεί ενδοδοντική θεραπεία και τοποθέτηση χυτού άξονα). Στη συνέχεια, τα δόντια παρασκευάζονται έτσι ώστε να παραλληλιστούν τα τοιχώματά τους και να αφαιρεθεί περίπου 1 με 1,5 χιλιοστό οδοντικού ιστού. Αφού ολοκληρωθεί η προετοιμασία των δοντιών λαμβάνεται αποτύπωμα στη βάσει του οποίου το εργαστήριο θα κατασκευάσει την στεφάνη ή την γέφυρα.

  • Όταν ένα δόντι έχει χάσει μεγάλο μέρος από την μάζα του, λόγω τερηδόνας, κατάγματος ή άλλης αιτίας και δε μπορεί να αποκατασταθεί με πιο απλή μέθοδο (σφράγισμα, επένθετο κ.λπ.)

  • Προληπτικά σε δόντια που κινδυνεύουν να σπάσουν (κυρίως απονευρωμένα πίσω δόντια)

  • Για λόγους αισθητικής. Αν θέλουμε να αλλάξουμε χρώμα, σχήμα, διάταξη στα πρόσθια δόντια και δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής πιο συντηρητικής τεχνικής (όψεις, λεύκανση, bonding κ.λπ.)

  • Στις μέρες μας χρησιμοποιούνται δύο βασικά είδη στεφανών, οι μεταλλοκεραμικές και οι ολοκεραμικές.

Καλέστε στα τηλέφωνα 2414003861 – 6979221864 για Διαγνωστικό Ραντεβού στο οδοντιατρείο στη Λάρισα ώστε μετά τη λήψη λεπτομερούς κλινικής εικόνας του στόματός σας να συζητηθούν όλες οι δυνατές λύσεις.