Εξαγωγή δοντιού: Πότε χρειάζεται;

Η εξαγωγή δοντιού αφορά την αφαίρεση ενός δοντιού από την υποδοχή του στο οστό της γνάθου (φατνίο) και πρόκειται για μια κοινή οδοντιατρική διαδικασία. Η εξαγωγή δοντιού μπορεί να γίνει έτσι ώστε να αφαιρεθούν δόντιαστα οποία έχουν προκληθεί ή ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα στοματικής υγείας τα οποία μπορεί να είναι αρκετά σοβαρά (τερηδονισμένα, σπασμένα, έγκλειστα, ή δόντια με αποστήματα) ή διότι στα πλαίσια μιας άλλης οδοντιατρικής θεραπείας (πχ. ορθοδοντική, τοποθέτηση ολικής οδοντοστοιχίας) μπορεί να απαιτείται.

Οι εξαγωγές δοντιών θεωρούνται έσχατη λύση στη σύγχρονη οδοντιατρική!
Τι είναι η εξαγωγή δοντιού;

Οι εξαγωγές δοντιών θεωρούνται έσχατη λύση στη σύγχρονη οδοντιατρική και μόνο όταν ο οδοντίατρος έχει εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα πιθανά σχέδια θεραπείας, θα προχωρήσει σε αυτή.

Η εξαγωγή δοντιού είναι μία απλή διαδικασία κατά την οποία γίνεται η αφαίρεση ενός δοντιού. Σε απλές περιπτώσεις εξαγωγής, γίνεται έλξη του δοντιού με ειδικά εργαλεία χωρίς να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική εξαγωγή δοντιού επιβάλλεται σε περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολες και μπορεί να περιλαμβάνει τομές των ούλων και χειρουργική αφαίρεση τμήματος του οστού της γνάθου που περιβάλλει τις ρίζες του δοντιού.

Υπάρχουν περιπτώσεις που μια χειρουργική εξαγωγή δοντιού μπορεί να είναι τόσο περίπλοκη που να χρειαστεί ένα γενικός οδοντίατρος να παραπέμψει τον ασθενή σε ειδικό γναθοχειρουργό. Ο γναθοχειρουργός εξειδικεύεται και στην εκτέλεση χειρουργικών εξαγωγών, όπως είναι αυτές των έγκλειστων τρίτων γομφίων (φρονιμήτες). Η δυσκολία μιας εξαγωγής εξαρτάται από τη θέση και την κατάσταση του δοντιού που πρόκειται να εξαχθεί. Τα εμπρόσθια και τα επάνω δόντια είναι συνήθως πιο εύκολο να εξαχθούν από τα πίσω ή κάτω δόντια. Ακόμη πιο δύσκολο να αφαιρεθούν είναι όταν τα δόντια έχουν κλίση ή είναι έγκλειστα.

Πότε χρειάζεται μια εξαγωγή δοντιού;

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η εξαγωγή δοντιού ήταν η λύση που συνιστούνταν, και ουσιαστικά η μόνη διαθέσιμη, για πολλά οδοντικά προβλήματα. Πλέον, η σύγχρονη οδοντιατρική έχει ως στόχο κυρίως να προλάβει την απώλεια των δοντιών. Η διατήρηση των φυσικών δοντιών για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια είναι η καλύτερη επιλογή. Ένας σύγχρονος οδοντίατρος δε θα σας προτείνει ως πρώτη λύση την εξαγωγή δοντιού αλλά θα δοκιμάσει όλες τις άλλες εναλλακτικές οδοντιατρικές θεραπείες για να σώσει ένα δόντι. Σε περίπτωση που όλες αυτές οι οδοντιατρικές λύσεις δεν είναι εφικτές τότε μόνο θα προχωρήσει στην εξαγωγή δοντιού.
Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εξαγωγή ενός δοντιού είναι απαραίτητη.

Οι λόγοι για τους οποίους ένας οδοντίατρος μπορεί να προτείνει μία ή περισσότερες εξαγωγές δοντιών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Η εξαγωγή δοντιού επιβάλλεται διότι η θεραπεία και διάσωση του δοντιού θεωρείται αδύνατη , όπως σε:

  • Σοβαρή τερηδόνα. Αν ένα δόντι είναι τόσο άσχημα κατεστραμμένο από την τερηδόνα, και η απώλεια οδοντικής ουσίας είναι εκτεταμένη κάνοντας αδύνατη ή επισφαλή την ανασύσταση του δοντιού με μια στεφάνη, το δόντι πρέπει να εξαχθεί. Η εκτεταμένη τερηδόνα είναι ο κύριος λόγος των εξαγωγών σε νεαρά άτομα.

  • Περιοδοντική νόσο. Βαθείς περιοδοντικοί θύλακοι και εκτεταμένη απώλεια οστού απο τη γνάθο γύρω απο το δόντι εξαιτίας της περιοδοντικής νόσου (περιοδοντίτιδας), μπορεί να καταστήσουν το δόντι μή βιώσιμο και να κάνουν αναγκαία την αφαίρεση του για την αποτροπή περαιτέρω βλάβης του οστού. Η περιοδοντίτιδα είναι η πιο συχνή αιτία για εξαγωγές δοντιών σε άτομα άνω των 40 ετών.

  • Οδοντικό Απόστημα / Αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία. Μια πολφίτιδα ή ένα οδοντικό απόστημα απαιτεί μια απονεύρωση για να σταματήσει η μόλυνση. Ένα μικρό ποσοστό (5%) των ενδοδοντικών θεραπειών μπορεί να αποτύχει και να χρειαστεί η εξαγωγή του δοντιού.

  • Κάταγμα δοντιού ή ρίζας. Ένα σοβαρό κάταγμα στη μύλη ενός δοντιού που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απονεύρωση, ή ένα κάταγμα ρίζας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακρορριζεκτομή καθιστούν αναγκαία την εξαγωγή του τραυματισμένου δοντιού.

  • Έγκλειστα δόντια / φρονιμίτες. Έγκλειστα ονομάζονται τα δόντια που δεν ανατέλλουν σωστά στη φυσιολογική τους θέση ή δεν ανατέλλουν καθόλου πάνω από τα ούλα. Η περιστεφανίτιδα είναι μια επώδυνη κατάσταση που προκαλείται από έγκλειστα δόντια. Οι φρονιμίτες (τρίτοι γομφίοι) έχουν την υψηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν τέτοια προβλήματα. Ορισμένοι οδοντίατροι προτείνουν την προληπτική εξαγωγή των φρονιμιτών ακόμη και πριν προκαλέσουν οποιαδήποτε προβλήματα.

2. Υγιή δόντια μπορεί επίσης να χρειασθεί να εξαχθούν για λόγους όπως:

  • Ορθοδοντική θεραπεία. Στα πλαίσια μιας ορθοδοντικής θεραπείας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συνωστισμού, μπορεί να κριθεί αναγκαίο να αφαιρεθεί κάποιο δόντι απο το φραγμό προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τα υπόλοιπα δόντια να μετακινηθούν σε ίσια θέση. Δόντια που έχουν ανατείλει σε λάθος θέση και δεν είναιδυνατόν να αναταχθούν μπορεί επίσης να χρειαστεί να εξαχθούν. Οι εξαγωγές δοντιών αυτής της αιτιολογίας είναι πιο συχνές στην εφηβική ηλικία.

  • Προβλήματα ανατολής δοντιών. Η εξαγωγή ενός δοντιού σε παιδική ηλικία μπορεί να καταστεί απαραίτητη αν αυτό εμποδίζει κάποιο άλλο μόνιμο δόντι να ανατείλει σωστά και δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του με συντηρητικές μεθόδους.

  • Τοποθέτηση πλήρους οδοντοστοιχίας. Αν έχουν απομείνει λίγα δόντια στο φραγμό, και αυτά δεν είναι αρκετά ισχυρά για να υποστηρίξουν μια μερική οδοντοστοιχία, η μόνη εναλλακτική λύση είναι μια ολική τεχνητή οδοντοστοιχία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει εξαγωγή των υπαρχόντων δοντιών, ακόμη και αν αυτά είναι σχετικά υγιή.

3. Άλλοι μη οδοντιατρικοί λόγοι περιλαμβάνουν:

  • Οικονομική αδυναμία. Δυστυχώς ορισμένοι ασθενείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να επωμιστούν το σχετικά υψηλότερο κόστος μιας θεραπείας διάσωσης και διατήρησης ενός δοντιού και μπορεί να προτιμήσουν την εξαγωγή ως τη λιγότερο δαπανηρή λύση.

  • Υψηλός κίνδυνος λοιμώξεων. Σε ασθενείς που πάσχουν απο παθήσεις του ανσοποιητικού ή πρόκειται να υποβληθούν σε ανοσοκαταστολή, μπορεί να προτιμηθεί η εξαγωγή πχ. κάποιου δοντιού με περιοδοντίτιδα, λόγω του υψηλού κινδύνου μόλυνσης και ως μέτρο αποφυγής πιθανών επιπλοκών.

Καλέστε στα τηλέφωνα 2414003861 – 6979221864 για Διαγνωστικό Ραντεβού στο οδοντιατρείο στη Λάρισα ώστε μετά τη λήψη λεπτομερούς κλινικής εικόνας του στόματός σας να συζητηθούν όλες οι δυνατές λύσεις.