Σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είναι και η τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν επιπλοκές ή και αποτυχία της εμφύτευσης. Όμως, θα πρέπει να σημειώσω ότι το μέσο ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια του οδοντικού εμφυτεύματος είναι κάτω από 5%. Για να μειωθεί η πιθανότητα επιπλοκών θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες:

 • Σωστός σχεδιασμός της οδοντικής θεραπείας
 • Εξειδίκευση και εμπειρία του οδοντιάτρου

 • Σωστή μετεγχειρητική φροντίδα των εμφυτευμάτων από τον ασθενή
Αρκετές από τις πιθανές επιπλοκές στα εμφυτεύματα δοντιών μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία από οδοντίατρο εξειδικευμένο και έμπειρο στα εμφυτεύματα δοντιών.

Συνήθεις επιπλοκές στα εμφυτεύματα δοντιών που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια εμφυτεύματος

Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές μετά από μιά εμφύτευση δοντιού αφορούν στην διαδικασία ενσωμάτωσης του εμφυτεύματος στη γνάθο καθώς και στην ακεραιότητα του εμφυτεύματος ή των ιστών που το περιβάλλουν και οφείλονται κυρίως σε:

 • Αποτυχία οστεοενσωμάτωσης

 • Μόλυνση του οδοντικού εμφυτεύματος

 • Χειρουργικά λάθη κατά την εμφύτευση

 • Θραύση του εμφυτεύματος

Στις περιπτώσεις που τελικά οδηγούνται σε απώλεια του οδοντικού εμφυτεύματος συνήθως συνυπάρχουν περισσότερα του ενός προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα χειρουργικό λάθος είναι ικανό να οδηγήσει σε μόλυνση που με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει απώλεια οστού και αδυναμία οστεοενσωμάτωσης με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια του εμφυτεύματος του δοντιού.

Εμφυτεύματα Δοντιών – Αντενδείξεις

Οι επιπλοκές στην εμφύτευση δοντιών είναι συχνότερες σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως:

 • Ασθενείς σε νεαρή ηλικία χωρίς πλήρη ανάπτυξη του οστού των γνάθων

 • Ασθενείς με έλειμμα ή χαμηλή πυκνότητα οστού

 • Ασθενείς με έλειμμα ή χαμηλή πυκνότητα οστού

 • Καπνιστές ή άτομα που κάνουν υπερβολική χρήση αλκοόλ

 • Ασθενείς με χρόνιες ασθένειες όπως διαβήτης, αιμοφιλία ή παθήσεις του ανοσοποιητικού

 • Ασθενείς μετά από ακτινοβολίες της περιοχής του λαιμού ή της κεφαλής

 • Άτομα με πρόβλημα βρουξισμού (τρίξιμο / σφίξιμο των δοντιών)

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν αντενδείξεις για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο απώλειας εμφυτεύματος δοντιού.

Αιτίες επιπλοκών σχετικών με αδυναμία οστεοενσωμάτωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας για μία επιτυχημένη τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος είναι η επιτυχής οστεοενσωμάτωσή του. Με τον όρο οστεοενσωμάτωση εννοούμε την άμεση λειτουργική και δομική σύνδεση μεταξύ του ζωντανού ιστού του οστού και του τεχνητού δοντιού, δηλαδή του οδοντικού εμφυτεύματος. Η οστεοενσωμάτωση ουσιαστικά είναι η δημιουργία στενής επαφής μεταξύ οστού και εμφυτεύματος χωρίς να παρεμβάλλεται μαλακός ιστός, που απαιτείται για να αποκτήσει λειτουργική σταθερότητα το εμφύτευμα.

Οι αιτίες στις οποίες μπορεί να οφείλεται η αποτυχία ενός εμφυτεύματος δοντιού να ενσωματωθεί πλήρως στο οστό της γνάθου και να σταθεροποιηθεί περιλαμβάνουν:

 • Κάπνισμα – Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά αποτυχίας της οστεοενσωμάτωσης είναι διπλάσια στους καπνιστές. Το κάπνισμα συνδέεται με μείωση της ροής αίματος στην περιοχή της εμφύτευσης παρεμποδίζοντας την διαδικασία επούλωσης αλλά και επιδρώντας αρνητικά στην πυκνότητα του οστού επιβαρύνοντας την μακροχρόνια προοπτική διατήρησης του εμφυτεύματος. Οι εμφυτευματολόγοι συνιστούν την διακοπή του καπνίσματος (τουλάχιστον για μία εβδομάδα πριν και τρεις μήνες μετά την εμφύτευση).

 • Ιατρικοί λόγοι – Άτομα με χρόνιες ασθένειες που συνδέονται με μειωμένη ικανότητα επούλωσης τραυμάτων (όπως ο διαβήτης, η αιμοφιλία ή προβλήματα του ανοσοποιητικού) ή λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα (όπως για τον καρκίνο ή την οστεοπόρωση) εμφανίζουν συχνότερα επιπλοκές σχετικές με ελλιπή οστεοενσωμάτωση ή εμφάνιση μολύνσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια εμφυτεύματος.

 • Άμεση φόρτιση – Σε ορισμένες περιπτώσεις ο οδοντίατρος μπορεί να προτιμήσει να προσαρμόσει μια προσωρινή στεφάνη (κορώνα) πάνω στο εμφύτευμα αμέσως μετά την επέμβαση τοποθέτησης (άμεση φόρτιση). Αν το οστό δεν είναι σε καλή κατάσταση, η συνεχής άσκηση πίεσης μπορεί να επηρεάσει την ενσωμάτωση του εμφυτεύματος σε αυτό. Γενικά η πίεση που ασκείται πάνω στο εμφύτευμα πρέπει να διατηρείται χαμηλή μέχρι να δημιουργηθεί αρκετό οστό ανάμεσα στη γνάθο και τα τοιχώματα του ώστε να σταθεροποιηθεί.

 • Απόρριψη εμφυτεύματος – Τα οδοντικά εμφυτεύματα κατασκευάζονται από βιοσυμβατά υλικά οπότε οι πιθανότητες απόρριψης από τον οργανισμό είναι σχεδόν μηδαμινές. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσει να απορρίψει το ξένο σώμα. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση φλεγμονής που αναγκάζει τον εμφυτευματολόγο να προβεί στην αφαίρεση του τεχνητού δοντιού.

 • Αλλεργικές αντιδράσεις – Η εμφάνιση αλλεργίας στο τιτάνιο, αν και είναι εξαιρετικά σπάνια, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της εμφύτευσης.

Αιτίες επιπλοκών σχετικών με μόλυνση του οδοντικού εμφυτεύματος

Οι μολύνσεις είναι η πιο συνηθισμένη αιτία επιπλοκών που προκαλούν απώλεια εμφυτεύματος. Μία μόλυνση γύρω από ένα εμφύτευμα όχι μόνο εμποδίζει την οστεοενσωμάτωση του αλλά προκαλεί επιπρόσθετη απώλεια οστού καθιστώντας δυσκολότερη και μια μελλοντική δεύτερη προσπάθεια εμφύτευσης. Οι σχετικές μολύνσεις αναφέρονται με τον όρο ‘περιεμφυτευματίτιδα’ και είναι ουσιαστικά μια μορφή περιοδοντικής νόσου.
Η περιεμφυτευματίτιδα εκδηλώνεται με φλεγμονή των περιεμφυτευματικών ιστών (οστού και ούλων) και συνοδεύεται από έντονη απώλεια οστού γύρω από το εμφύτευμα με αποτέλεσμα να εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα. Σε προχωρημένες περιπτώσεις το εμφύτευμα αδυνατεί πλέον να ενσωματωθεί στο οστό και πρέπει να αφαιρεθεί για να καταπολεμηθεί η μόλυνση. Η μόλυνση μπορεί να οφείλεται σε:

 • Μολυσμένο εμφύτευμα

 • Ελλιπής αποστείρωση κατά την επέμβαση

 • Κακή ποιότητα υλικού

 • Ελλιπής στοματική υγιεινή

Καλέστε στα τηλέφωνα 2414003861 – 6979221864 για Διαγνωστικό Ραντεβού στο οδοντιατρείο στη Λάρισα ώστε μετά τη λήψη λεπτομερούς κλινικής εικόνας του στόματός σας να συζητηθούν όλες οι δυνατές λύσεις.