Εμφυτεύματα ή Γέφυρες Δοντιών: Σύγκριση

Τα οδοντικά εμφυτεύματα θεωρούνται σαν μια ακριβότερη επιλογή θεραπείας για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων δοντιών σε σχέση με εναλλακτικές λύσεις όπως οι γέφυρες δοντιών και οι μερικές ή ολικές κινητές οδοντοστοιχίες. Όμως, λόγω της συγκριτικά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των εμφυτευμάτων δοντιών, σε βάθος χρόνου αυτά αποτελούν όχι μόνο την αποτελεσματικότερη αλλά είναι τελικά και η πιο οικονομική και συμφέρουσα επιλογή.

Η επιλογή της οικονομικότερης οδοντικής θεραπείας μπορεί τελικά να κοστίσει περισσότερο!
Εμφυτεύματα | Γέφυρες Δοντιών: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συγκρίνουμε τη μέθοδο των οδοντικών εμφυτευμάτων με αυτή της γέφυρας δοντιών για αντικατάσταση απολεσμένων δοντιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μία αξιολόγηση παραθέτωντας τα πλεονεκτήματα των οδοντιατρικών αυτών λύσεων.

Το σχετικά υψηλό κόστος των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί τροχοπέδη για πολλούς από τους ασθενείς που θα ήθελαν να τα επιλέξουν ως λύση για την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων χαμένων φυσικών δοντιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς να αναγκάζονται, λόγω της υψηλής τιμής, να καταφύγουν σε οικονομικότερες λύσεις, ενώ γνωρίζουν ότι αυτές υστερούν ποιοτικά και αισθητικά σε σχέση με τα εμφυτεύματα δοντιών.

Αν ποτέ βρεθείτε σε αντίστοιχη κατάσταση και πρέπει να επιλέξετε, τι πρέπει να σκεφθείτε για να λάβετε την πιο σωστή και πιο οικονομική απόφαση; Θα πρέπει να κάνετε σύγκριση με τις εναλλακτικές θεραπείες, λαμβάνοντας όμως υπόψιν σας, όχι μόνο το αρχικό κόστος θεραπείας, αλλά το μακροχρόνιο συνολικό κόστος της κάθε επιλογής και μάλιστα, σε βάθος τουλάχιστον μιας εικοσαετίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογίσετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους απο λειτουργικής αλλά και αισθητικής πλευράς.

Όταν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα ή περισσότερα χαμένα δόντια και πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στη χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων και γεφυρών δοντιών θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας και όλους τους παρακάτω παράγοντες.

Λειτουργικό αποτέλεσμα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει η σύγχρονη οδοντιατρική που να δείχνει και να λειτουργεί σαν τα φυσικά μας δόντια. Τα τεχνητά δόντια που βρίσκονται επί των εμφυτευμάτων σας δίνουν μια φυσική αίσθηση τόσο για την πίεση όσο και για την θερμοκρασία. Αυτό δεν ισχύει για τις γέφυρες δοντιών. Τα εμφυτεύματα δοντιών σας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία στην διατροφή, χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν για τις γέφυρες δοντιών αλλά και τις τεχνητές οδοντοστοιχίες. Ο λόγος είναι η μεγαλύτερη αντοχή που έχουν κατά τη μάσηση. Μόνο με τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να επιτευχθεί πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας του στόματος μετά από την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών
Αισθητικό αποτέλεσμα

Τα εμφυτεύματα δοντιών εκτός από την πληρέστερη λειτουργική λύση, αποτελούν και την ιδανική αισθητική λύση. Οι ολοκεραμικές στεφάνες που βρίσκονται επί των εμφυτευμάτων δίνουν το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς είναι τόσο όμοιες με τα φυσικά δόντια που δύσκολα γίνεται αντιληπτή η διαφορά. Επίσης, η αισθητική συνεισφορά τους είναι μακροχρόνια καθώς βοηθούν να αποφευχθεί η απώλεια οστού από τη γνάθο. Έστι διατηρείται το σχήμα του προσώπου το οποίο δε δείχνει σημεία γήρανσης. Αντίθετα με άλλες μεθόδους αποκατάστασης, όπως οι γέφυρες δοντιών, όπου σταδιακά έχουμε συρρίκνωση των γνάθων.

Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών
Αποφυγή επιπτώσεων σε άλλα δόντια ή ιστούς

Για να τοποθετηθεί μία γέφυρα, ο οδοντίατρος θα πρέπει να τροχίσει τα υγιή δόντια εκατέρωθεν του κενού διαστήματος ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν επάνω τους οι στεφάνες που θα στηρίζουν τη γέφυρα. Εκτός της άμεσης βλάβης που γίνεται σε υγιή δόντια, αυτά γίνονται πιο επιρρεπή σε προβλήματα τερηδόνας στο μέλλον λόγω της ύπαρξης της γέφυρας. Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να απομακρύνουν αποτελεσματικά τη μικροβιακή πλάκα γύρω και κάτω από τις γέφυρες δοντιών αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης ουλίτιδας και τερηδόνας με αρνητικές συνέπειες στα γειτονικά φυσικά δόντια. Επίσης στο σημείο που λείπει κάποιο δόντι, το οστό της γνάθου έχει την τάση να αδυνατίζει και να υποχωρεί. Σταδιακά τα γειτονικά δόντια αρχίζουν να εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία στήριξης της γέφυρας.

Η απώλεια οστικής μάζας από τα οστά των γνάθων είναι επίσης μεγάλο πρόβλημα όταν χρησιμοποιούνται κινητές οδοντοστοιχίες. Η γνάθος υποχωρεί και η τεχνητή οδοντοστοιχία αρχίζει να μην ταιριάζει και να μην στέκεται σωστά δημιουργώντας την ανάγκη επιδιόρθωσης ή και αντικατάστασης

Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια χωρίς κάποιο από αυτά τα προβλήματα. Η τοποθέτηση τους γίνεται χωρίς αρνητικές συνέπειες για τα γειτονικά δόντια, ενώ μάλιστα με την πλήρωση του κενού χώρου αυτά αποκτούν ξανά την πλευρική στήριξη τους. Ο καθαρισμός τους δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις αλλά γίνεται όπως και για ένα φυσικό δόντι, χωρίς να υπάρχει αύξηση του κινδύνου οδοντιατρικών προβλημάτων. Τέλος, το εμφύτευμα ασκεί πίεση στο οστό της γνάθου όπως και το φυσικό δόντι αποτρέποντας τον κίνδυνο αποδόμησης του και απώλειας οστού.

Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών
Εγγύηση αποτελέσματος

Οταν πρόκειται να αποκτήσετε μια νέα γέφυρα δοντιών ή μία τεχνητή οδοντοστοιχία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες η αποκατάσταση των δοντιών θα έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα και η γέφυρα ή η οδοντοστοιχία δεν ταιριάζει σωστά, ο οδοντίατρος θα κάνει τις ανάλογες προσαρμογές και διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση του ασθενούς.

Σε μια θεραπεία με χρήση εμφυτευμάτων όμως δεν υπάρχει κάποια εγγύηση 100% επιτυχίας. Αν και τα ποσοστά επιτυχίας στα εμφυτεύματα είναι πλέον πολύ υψηλά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα αποτυχίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, λόγω της μακροχρόνιας περιόδου οστεοενσωμάτωσης, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή εκτίμηση για την επιτυχία της θεραπείας πριν περάσουν αρκετοί μήνες μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της εμφύτευσης, η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή με αποτέλεσμα πολλούς χαμένους μήνες και διπλάσιο κόστος θεραπείας.

Οι πιθανότητες επιτυχίας των εμφυτευμάτων δοντιών σε υγιές οστό είναι κατά μέσο όρο πάνω από 95-97%, μειούμενες σε 85-90% όταν υπάρχει έλλειψη οστού και απαιτείται η χρήση οστικών μοσχευμάτων. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι οι πιθανότητες αποτυχίας ενός εμφυτεύματος είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερες στους καπνιστές.

Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες Δοντιών
Πολυπλοκότητα/Δυσκολία Διαδικασίας

Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων δοντιών είναι σίγουρα μια αρκετά πιο πολύπλοκη διαδικασία, η οποία μάλιστα απαιτεί και τουλάχιστον μία και συχνότερα δύο οδοντιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις αρχικά για να γίνει η εμφύτευση και κατόπιν για την αποκάλυψη του εμφυτεύματος μετά την οστεοενσωμάτωση. Είναι πιθανόν επίσης να χρειάζονται πριν την επέμβαση πρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις ή και προπαρασκευαστικές χειρουργικές θεραπείες όπως οστικά μοσχεύματα ή ανύψωση ιγμορείου.

Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες Δοντιών
Απαιτούμενος Χρόνος Θεραπείας

Οι γέφυρες και οι τεχνητές οδοντοστοιχίες μπορεί να είναι έτοιμες μέσα σε λίγες ημέρες. Τα εμφυτεύματα δοντιών απαιτούν αρκετούς μήνες μετά την τοποθέτηση τους για να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση τους και να τοποθετηθεί η προσθετική αποκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να μείνει για αρκετό διάστημα χωρίς ένα ή περισσότερα δόντια, ή θα πρέπει να κατασκευαστεί μία προσωρινή αποκατάσταση (ιδίως αν λείπουν μπροστινά δόντια). Αν και τελευταία σε αρκετά περιστατικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον η τεχνική της άμεσης φόρτισης, γενικά οι θεραπείες με χρήση εμφυτευμάτων απαιτούν περισσότερο χρόνο.

Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες Δοντιών
Άνεση στη χρήση

Τα οδοντικά εμφυτεύματα λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια χωρίς μάλιστα να έχουν καμμία ιδιαίτερη απαίτηση στον καθαρισμό τους εκτός από την καθημερινή στοματική υγιεινή όπως όλα τα υπόλοιπα δόντια. Οι γέφυρες δοντιών παρέχουν την ίδια σταθερότητα με τα εμφυτεύματα αλλά έχουν αυξημένες ανάγκες καθαρισμού για να αποφευχθεί η εκδήλωση τερηδόνας και ουλίτιδας λόγω συσσώρευσης μικροβιακής πλάκας και τροφών ανάμεσα στην γέφυρα και τα ούλα. Οι κινητές οδοντοστοιχίες είναι η λιγότερο άνετη λύση, με πολλά προβλήματα σταθεροποίησης τους που απαιτούν την χρήση στερεωτικών ουσιών αλλά και συχνούς ερεθισμούς και τραυματισμούς των ούλων.

Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών
Διάρκεια Ζωής

Τα εμφυτεύματα δοντιών εφόσον τοποθετηθούν και οστεοενσωματωθούν σωστά μπορούν να διατηρηθούν για όλη μας την ζωή. Η μόνη απαίτηση είναι η σωστή φροντίδα των εμφυτευμάτων με την τήρηση της καθημερινής στοματικής υγιεινής. Ως μέση διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων θεωρούνται τα 20 χρόνια.

Αντιθέτως, οι γέφυρες δοντιών έχουν μέσο όρο ζωής τα 10 χρόνια, πριν χρειασθεί να αντικατασταθούν λόγω φθοράς είτε της ίδιας της γέφυρας είτε των δοντιών που την υποστηρίζουν. Παρομοίως οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρειάζονται αντικατάσταση το πολύ σε 10 χρόνια γιατί δεν θα εφαρμόζουν πλέον, ενώ ήδη στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να έχουν χρειαστεί να γίνουν 2-3 μικροδιορθώσεις και προσαρμογές τους.

Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών
Κόστος Θεραπείας

Τα εμφυτεύματα δοντιών, είτε σαν μεμονωμένα εμφυτεύματα είτε σε συνδυασμό με γέφυρες ή οδοντοστοιχίες στηριζόμενες επί εμφυτευμάτων στοιχίζουν ανά δόντι αρκετά περισσότερο από τις εναλλακτικές συμβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Μακροχρόνια όμως τα εμφυτεύματα αποδεικνύονται σαν πιο συμφέρουσα λύση λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε το κόστος θεραπείας μεταξύ εμφυτευμάτων, γέφυρας και οδοντοστοιχίας σε βάθος 20ετίας, θα πρέπει να υπολογίσουμε τουλάχιστον στο διπλάσιο του αρχικού κόστους για τις γέφυρες και τις οδοντοστοιχίες που θα πρέπει να αντικαταστήσουμε στην δεκαετία ενώ δεν θα χρειαστεί το ίδιο για τα εμφυτεύματα. (Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την σύγκριση κόστους)

Άμεσο Κόστος – Καλύτερη Επιλογή: Γέφυρες Δοντιών
Μακροχρόνιο Κόστος – Καλύτερη Επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών
Συνολικά η καλύτερη επιλογή: Εμφυτεύματα Δοντιών

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να στοιχίζουν αρχικά περισσότερο από μια γέφυρα ή μια τεχνητή οδοντοστοιχία, αλλά σίγουρα έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα και τελικά είναι μια επιλογή που σε βάθος χρόνου μπορεί να αποδειχθεί και πιό συμφέρουσα από πλευράς συνολικού κόστους.

Πλεονεκτήματα Εμφυτευμάτων
  • Λειτουργικό Αποτέλεσμα

  • Αισθητικό Αποτέλεσμα

  • Αποφυγή Επιπτώσεων σε άλλα Δόντια

  • Άνεση στη Χρήση

  • Διάρκεια Ζωής

  • Μικρότερο Μακροχρόνιο Κόστος

Πλεονεκτήματα Γεφυρών Δοντιών
  • Απλή/Εύκολη Διαδικασία

  • Μικρότερος Χρόνος Θεραπείας

  • Εγγυημένο Αποτέλεσμα

  • Χαμηλότερο Άμεσο Κόστος

Η ικανότητα των εμφυτευμάτων δοντιών να λειτουργούν σαν τα φυσικά δόντια, να προλαμβάνουν την απώλεια οστού από τη γνάθο, να διευκολύνουν την καθημερινή στοματική υγιεινή και να διατηρούν την ακεραιότητα των γειτονικών δοντιών, σε συνδυασμό με το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αποτελούν πλεονεκτήματα που δικαιολογούν πλήρως το υψηλότερο κόστος τοποθέτησης τους.

Καλέστε στα τηλέφωνα 2414003861 – 6979221864 για Διαγνωστικό Ραντεβού στο οδοντιατρείο στη Λάρισα ώστε μετά τη λήψη λεπτομερούς κλινικής εικόνας του στόματός σας να συζητηθούν όλες οι δυνατές λύσεις.